18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie duże
21°
DZIŚ
zachmurzenie duże
21°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Zmiany Przepisów Dotyczących Wycinki Drzew

17 czerwca w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Osoby fizyczne będą musiały zgłaszać zamiar wycinki drzew w gminie.

Obowiązek zgłaszania do wycinki drzew zależy od tego, jaki to jest gatunek oraz jaki jest obwód drzewa. Nowelizacja ustawy określiła, że obowiązek taki istnieje dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego,
• 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
• 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

1. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Kobierzyce dokona oględzin drzewa. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

3. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

4. Ponadto, bez względu na cel usunięcia drzewa i formę własności gruntu, zgodnie z nowymi przepisami, zezwolenie na usunięcie nie będzie wymagane, w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego
• 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
• 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR