Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług
W siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego w dniu 25.08.2017r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Wrocławskim i Gminami: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Mietków, Siechnice, Żórawina i Kobierzyce.

Umowę podpisali przedstawiciele samorządów: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Wartość projektu w części przypisanej do Gminy Kobierzyce to kwota 1 286 529,74 zł, a uzyskana dotacja 1 093 550,28 zł.

Zakres rzeczowy projektu dla Gminy Kobierzyce obejmuje m.in. wdrożenie e-usług, zakup oprogramowania i licencji, powstanie infrastruktury informatycznej dla Urzędu Gminy Kobierzyce.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Priorytetu II Technologie - Działanie 2.1.1 E-usługi publiczne.