21
maj 2024, wtorek
IMIENINY: Wiktora, Tymoteusza

TERAZ
zachmurzenie małe
21°
DZIŚ
zachmurzenie duże
24°
JUTRO
słabe opady deszczu
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Zwrot Podatku Akcyzowego

za paliwo rolnicze w 2018 roku - I termin

Termin składania wniosków:
- 1-28 luty 2018r.

Miejsce składania wniosków:
- wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
Urząd Gminy w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

Załączniki do wniosku:
- faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
- od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

Kwota zwrotu podatku akcyzowego:
- iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2018 r. – 1,00 zł /litr)

Limit zwrotu podatku w 2018 r.:
- kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 luty 2018r.

86 zł x ilość ha użytków rolnych

Wypłata kwoty:
- 3 - 30 kwietnia 2018 r.
- gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
tel. (71) 339 86 56

Punkt konsultacyjny DODR
dyżur: wtorek godzina: 9.00 – 14.00
ul: Wincentego Witosa 15, Ip.
55 – 040 Kobierzyce
tel. (71) 311 13 28, Monika Kruczek, tel. kom. 609 79 28 48
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR