18
kwiecień 2024, czwartek
IMIENINY: Bogusława, Apoloniusza

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Władze gminy

Wójt Gminy

Ryszard Pacholik

 

Ryszard Pacholik - wykształcenie wyższe (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny), zamieszkały w Żernikach Małych. Sprawował funkcje, m.in. wiceprzewodniczącego Rady Pracowniczej Cukrowni "Klecina" oraz Przedsiębiorstwa Cukrowni Dolnośląskiej, członka Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, był również radnym gminy Kobierzyce.

Od 2001 roku sprawuje funkcję Wójta Gminy Kobierzyce. Ma żonę i trzech synów. Ma troje wnuków.

 

 

Zastępca Wójta

Piotr Kopeć

 

Piotr Kopeć - wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Rolniczej (Wydział Inżynieria Środowiska), zamieszkały w Tyńcu Małym. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Od 1999 pracownik Urzędu Gminy Kobierzyce. W latach 2004-2006 był kierownikiem Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Zasobów Naturalnych.

Od 2006 roku Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce. Ma żonę oraz córkę.

 

 

 

 

 Skarbnik

Maria Prodeus

 

Maria Prodeus - wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończone w 2003 roku studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu. Od 2001 roku Skarbnik Gminy Kobierzyce. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego - nr 319/2004.

Ma męża, dwoje dorosłych dzieci, wnuczkę i wnuka.

 

 

 

 Sekretarz

Maria Wilk

 

Maria Wilk –  absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek chemia). Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademię Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim organizowane przez MSWiA, Zarządzanie Kryzysowe w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych. Znajomość języka angielskiego potwierdzona egzaminem FCE University of Cambridge.

Legitymuje się 25-letnim stażem pracy. Nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim oraz w Kobierzycach w latach 1986 - 2002. Pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Oświaty 1999 - 2002. Radna Rady Powiatu Wrocławskiego 2002 – 2014, od roku 2013 Przewodnicząca Rady. W 2006r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 2006 roku Sekretarz Gminy Kobierzyce.

Od urodzenia mieszka w Gminie Kobierzyce, mama trójki dzieci. Ma trzy wnuczki.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR