17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

INVEST IN KOBIERZYCE

Wsparcie dla inwestora

FLAGA ENG
POZIOM KRAJOWY

Na poziomie krajowym oferowane są różne formy wsparcia dostępne za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)

ZACHĘTY INWESTYCYJNE POLSKA STREFA INWESTYCJI

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na https://www.paih.gov.pl/pl oraz www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

POZIOM REGIONALNY

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG) oferuje pakiet wsparcia na poziomie regionalnym, prowadząc Centrum Obsługi Inwestora (COI).

WSPARCIE INWESTYCYJNE

Dodatkowo wsparcie oferowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w imieniu Ministra Rozwoju to pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT wydawana na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych projektów inwestycyjnych spełniających wymogi ustawy i rozporządzenia. /Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji UWNI oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji/.

Wysokość takiego zwolnienia, udzielonego na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska:

Dla dużych firm: ulga w podatku dochodowym do 25% kosztów inwestycji lub 2-letniach kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Dla średnich firm: ulga w podatku dochodowym do 35% kosztów inwestycji lub 2-letniach kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Dla małych i mikro firm: ulga w podatku dochodowym do 45% kosztów inwestycji lub 2-letniach kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy publicznej na szczeblu regionalnym znajdują się na stronie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: https://invest-park.com.pl/

POZIOM LOKALNY

Wykwalifikowana kadra Punktu Obsługi Inwestora w Gminie Kobierzyce służy wsparciem w zakresie:

  • pomocy w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy 
  • pomocy w procesie reinwestycji 
  • pośredniczenie w kontaktach z podmiotami wspierającymi obsługę inwestora na szczeblu ponadlokalnym 
  • informację o zachętach inwestycyjnych 
  • opiekę poinwestycyjną 

 Ikona PDF - Plan opieki poinwestycyjnej

Projekt „Wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”