12
grudzień 2017, wtorek
IMIENINY: Dagmary, Adelajdy, Aleksandra

TERAZ
Breezy
DZIŚ
Cloudy
10°
JUTRO
Partly Cloudy

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Grudzień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Edukacja

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA OGÓLNA

I. PRZEDSZKOLA
1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2017/2018 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
2. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce1

II. SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Dzieci 6-letnie (ur. 2011 r.):
- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub przedszkolu
lub
- realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej , która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
2. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

III. ZASADY NABORU
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.1.0079.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 10.04.2017 roku.
2. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 18 kwietnia b.r. do 4 maja b.r.
3. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018).
4. Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.
5. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone
7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

1Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

Załączniki:

ikona pdf - Zarządzenie rekrutacja

ikona pdf - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

ikona pdf - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

ikona word - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU RODZEŃSTWA

ikona word - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU RODZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

ikona word - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR