18
kwiecień 2019, czwartek
IMIENINY: Bogusława, Apoloniusza

TERAZ
°
DZIŚ
°
JUTRO
°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Edukacja

Stypendia Naukowe Artystyczne

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy
Kobierzyce do udziału:
W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE
na rok szkolny 2018/2019

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na obszarze gminy Kobierzyce, uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

Opis programu

1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.
2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r., co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny oraz uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”.
Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny.
5. Termin składania wniosków: od 22 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r.
6. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 - Referat Edukacji, Kultury i Sportu, pok. 41. Kultury i Sportu, pok. 41.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197 lub (71) 36-98-196.

Załączniki:

Ikona pdf - Uchwała

Ikona pdf- Zmiana uchwały

Ikona pdf- Wniosek stypendialny

ikona word- Wniosek stypendialny
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR