27
kwiecień 2017, czwartek
IMIENINY: Zyty, Felicji, Teofila

TERAZ
Cloudy
DZIŚ
Scattered Showers
JUTRO
Showers

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Gazeta 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Edukacja

Stypendia Naukowe Artystyczne

  • Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce 2016/2017


Stypendia naukowe na rok szkolny 2016/2017 otrzymali:

Konstanty Andrzejczak, Hanna Bazan, Oliwia Bryś, Karolina Ceglarska, Jakub Ceglarski, Judyta Czerniewicz, Milena Derechowska, Barbara Drozdowska, Kamila Kwiatek, Michalina Matuszewska, Marcel Mordarski, Matylda Odrowąż-Wilkońska, Alicja Pałeczka, Julia Pawicka, Oliwia Pordzik, Dominika Tatuch, Oliwia Wacław.

Stypendia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 otrzymali:

Nel Maślanka, Paulina Żyłka.

Opis programu

STYPENDIUM NAUKOWE

1. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali w danym w roku szkolnym na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8.
2. Stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata lub I miejsce finalisty lub II, a także III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym. Wykaz konkursów w Zarządzeniu nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 r.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

Stypendium artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali indywidualnie I, II, lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu ogólnopolskim za dany rok szkolny, a także na świadectwie szkolnym otrzymali średnią ocen co najmniej 4,5.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GCKiS
GCKiS