17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Referat finansowy

 REFERAT FINANSOWYWzór
1
Wzór
2
1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  PDF  
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa    PDF
3. Wniosek o wydzierżawienie gruntu  PDF  
4. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  PDF  
5. Informacja o lasach  PDF  
6. Informacja o gruntach  PDF  
7. Deklaracja na podatek rolny  PDF  
8. Deklaracja na podatek od nieruchomości  PDF  
9. Deklaracja na podatek od środków transportowych  PDF  PDF
10. Deklaracja na podatek leśny  PDF   Ulga InwestycyjnaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej  PDF  
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niŜ pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  PDF  
3. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych  PDF  
4. Oświadczenie  PDF  
5. Oświadczenie  PDF  
6. Oryginały lub uwierzytelnione kopie faktur. Ulga z Tytułu NabyciaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o przyznanie ulgi w podatku rolnym  PDF  
2. Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę  PDF  
3. Oświadczenie  PDF  
4. Oświadczenie  PDF  
5. Pełna treść/kopia aktu notarialnego. Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego w Cenie Oleju NapędowegoWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  PDF  
2. Spis Faktur  PDF  
3. Oświadczenie o dzierżawionych gruntach  PDF  
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  PDF  
5. Oświadczenie  PDF  PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR