18
czerwiec 2024, wtorek
IMIENINY: Marka, Elżbiety

TERAZ
zachmurzenie małe
28°
DZIŚ
zachmurzenie małe
28°
JUTRO
słabe opady deszczu
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Budowa przedszkola w Wysokiej


 loga

Projekt „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WROF - to jedna z najważniejszych i strategicznych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Kobierzyce na przestrzeni ostatnich lat. Kwota dofinansowania wyniesie blisko 2 000 000 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano nowe przedszkole stanowiące część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem oraz świetlicą wiejską. Projekt zakładał budowę ww. obiektów, ich wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. Zespół zlokalizowany jest w miejscowości Wysoka, przy ul. Chabrowej 99. Łącznie powierzchnia użytkowa Zespołu to ponad 9 000 m2. Przedszkole umiejscowione jest w znajdującym się na parterze budynku przedszkolno-żłobkowym, w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W wyniku realizacji inwestycji utworzonych zostało 150 nowych miejsc przedszkolnych - łącznie 6 oddziałów po 25 dzieci, w tym dwa oddziały dla dzieci w wieku 3 - 4 lat. W ramach przedszkola powstały sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi, szatnia, gabinet logopedyczny, magazyn łóżek, sprzętu oraz zabawek, a także sanitariat dla dzieci.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kobierzyce, a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. W szczególności poprawie ulegnie w tym względzie sytuacja wsi Wysoka, w której nie było do tej pory żadnej publicznej przedszkolnej placówki edukacyjnej. Na terenach wiejskich jest zdecydowanie mniejsza dostępność do miejsc edukacji przedszkolnej, która jest bardzo ważna, ponieważ stymuluje rozwój dzieci, przez co lepiej przygotowuje je do podjęcia edukacji szkolnej. Ta nierówność jest niekorzystna nie tylko dla dzieci wiejskich, ale również dla rodziców, ponieważ brak publicznych miejsc opieki nad dziećmi uniemożliwia mieszkańcom wsi godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Budowa nowego przedszkola we wsi Wysoka poprawi sytuację także w tym obszarze. Projekt zakłada, że zdecydowana większość użytkowników przedszkola pochodzić będzie ze wsi Wysoka, nie można jednak wykluczyć, że będą z niej korzystać również mieszkańcy pozostałych miejscowości zlokalizowanych na terenie Gminy Kobierzyce. Uroczyste otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego miało miejsce 1 września 2016 r.

Projekt „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce” realizowany jest na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.




PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR