22
maj 2024, środa
IMIENINY: Heleny, Wiesławy, Julii

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
19°
JUTRO
słabe opady deszczu
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju Gminy Kobierzyce

Strategia rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumentów określających kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Określa priorytety rozwoju, które wdrażane przez władze samorządowe, partnerów gospodarczych i społecznych powinny doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów. Podstawę prawną do zatwierdzenia i wdrażania strategii przez gminy w polskim systemie prawnym przyjęto w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 1307).

Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce została przygotowana z wykorzystaniem metodologii partycypacyjno-eksperckiej. W trakcie prac nad dokumentem zapewniono aktywny udział społeczności lokalnej poprzez badania ankietowe, warsztaty konsultacyjne oraz konsultacje społeczne dokumentu.

Przy przygotowaniu diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej podstawowym źródłem informacji były dane własne Urzędu Gminy Kobierzyce oraz dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny.

W celu zapewnienia spójności analizy przyjęto, że podstawowym okresem odniesienia będą lata 2018-2019. Taki model przygotowania Strategii łączy atuty potencjału mieszkańców zaangażowanych w życie społeczne i gospodarcze w gminie z wiedzą i doświadczeniem ekspertów.

Dokument Strategii wyznacza najważniejsze kierunki działań, które umożliwią skuteczne rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów oraz wzmacnianie zidentyfikowanych potencjałów gminy Kobierzyce w celu dalszego, dynamicznego rozwoju oraz wzrostu jakości życia jej mieszkańców.

STRATEGIAPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR