23
lipiec 2021, piątek
IMIENINY: Bogny, Brygidy, Apolinarego

TERAZ
lekkie zachmurzenie
24°
DZIŚ
lekkie zachmurzenie
24°
JUTRO
rozproszone chmury
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj-Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Jak segregować

Ulotka  Ulotka 

Właściwa segregacja na terenie gminy Kobierzyce

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi z podziałem na 5 frakcji odpadów tj.:

  • metale i tworzywa sztuczne,
  • papier,
  • szkło,
  • BIO (odpady biodegradowalne),
  • odpady zmieszane.

W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

   • w zabudowie jednorodzinnej:
    • odpady z metali i tworzyw sztucznych - w osobnym pojemniku lub worku koloru żółtego;
    • papier - w osobnym worku koloru niebieskiego;
    • szkło - w osobnym worku koloru zielonego;
    • odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku lub worku koloru brązowego;
    • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku koloru czarnego lub ciemnozielonego;
   • w zabudowie wielorodzinnej:
    • odpady z metali i tworzyw sztucznych - w osobnym pojemniku koloru żółtego;
    • papier - w osobnym pojemniku koloru niebieskiego;
    • szkło - w osobnym pojemniku koloru zielonego;
    • odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku koloru brązowego;
    • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku koloru czarnego lub ciemnozielonego;