25
lipiec 2021, niedziela
IMIENINY: Walentyny, Jakuba, Krzysztofa

TERAZ
bezchmurnie
23°
DZIŚ
rozproszone chmury
22°
JUTRO
całkowite zachmurzenie
29°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj-Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Nieprawidłowa segregacja odpadów

UWAGA!
– CO W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW?

Zgodnie z §12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Kobierzyce, w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych, po pierwszej stwierdzonej nieprawidłowości selektywnego zbierania przez właściciela nieruchomości odpadów, podmiot odbierający odpady oznacza pojemnik lub worek z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami żółtą naklejką w kształcie trójkąta (rysunek nr 1). Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się, wówczas podmiot odbierający odpady, kwalifikuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i nakleja na pojemnik lub worek czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta (rysunek nr 2). Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, a sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania celem ustalenia rzeczywistej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez nieprawidłowość w prowadzeniu selektywnej zbiórki rozumie się udział zanieczyszczeń w masie odpadów segregowanych objętościowo więcej niż 20%.

Zła segregacja
rysunek nr 1

Zła segregacja
rysunek nr 2