27
styczeń 2023, piątek
IMIENINY: Jana, Przybysława, Anieli

TERAZ
słabe opady śniegu
DZIŚ
słabe opady śniegu
JUTRO
słabe opady śniegu
-0°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Grudzień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Informator

KOSiR


24 marca 2017 r. podczas XXIV Sesji Rady Gminy Kobierzyce, podjęto uchwałę nr XXIV/436/17 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji” i nadania jej statutu. Podjęto również uchwałę nr XXIV/437/27 w sprawie zmiany nazwy i statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

Na mocy w/w uchwał i nadanych statutów z dniem 1 czerwca 2017 r. funkcjonują Kobierzycki Ośrodek Kultury oraz Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dyrektorem Kobierzyckiego Ośrodka Kultury jest Pani Maria Bokun, natomiast Dyrektorem Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pani Maja Muszyńska.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla ich rozwoju, a także nadzoru i utrzymywania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (hali sportowo-widowiskowej, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych i placów zabawach).

Do zadań Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy m.in. zaspokajanie potrzeb i świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy Kobierzyce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych; tworzenie warunków do rozwoju sportu a także propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia na terenie gminy Kobierzyce; prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej, prowadzenie szkoleń dzieci, młodzieży i zawodników oraz umożliwienie im czynnego udziału w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez związki sportowe; organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych; współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, fundacjami i innymi organizacjami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań statutowych.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji poza Kobierzycami prowadzi sekcje sportowe w Jaszowicach, Bielanach Wrocławskich, Tyńcu Małym oraz Wysokiej. Do zajęć, które cieszą się największym zainteresowaniem należą: karate, piłka nożna, koszykówka, pilates, aerobik, boks, crossfit, nordic walking, szachy. W ofercie KOSiR-u na rok szkolny 2017/18 znalazły się dodatkowo m. in. warsztaty biegowe, turystyka rowerowa, gimnastyka sportowa i artystyczna. W sekcjach sportowych mogą uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

Zajęcia sportowe trwają przez cały rok szkolny i odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć. Dodatkowo KOSiR organizuje akcyjne warsztaty sportowe w formie wyjazdów lub stacjonarne.

W Hali Sportowo-Widowiskowej, w siedzibie KOSiR-u działa profesjonalnie wyposażona siłownia/ sala fitness, w której pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej każdy zdobędzie odpowiednią wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, dotyczącą zdrowego trybu życia.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i działalności prowadzonej przez KOSiR dostępne są na stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR