28
luty 2024, środa
IMIENINY: Teofila, Makarego, Romana

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
pochmurnie
13°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Informator

Parafie

  • Bielany Wrocławskie, kościół pw. Andrzeja Apostoła, fot. M. Mazurkiewicz

  • Domasław, kościół Parafia pw. Wojciech Biskupa i Męczennika, fot. M. Mazurkiewicz

  • Kobierzyce, Kościół parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, fot. M. Mazurkiewicz

  • Pustków Żurawski, kościół pw. Najświętszego Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia, fot. M. Mazurkiewicz

  • Tyniec, Mały kościół Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, fot. M. Mazurkiewicz

  • Tyniec nad Ślęzą, kościół pw. Św. Michała Archanioła, fot. M. Mazurkiewicz

  • Wierzbice, kościół Parafia p.w. Bożego Ciała i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, fot. M. Mazurkiewicz


Parafia w Domasławiu
Parafia w Tyńcu nad Ślęzą
Parafia w Kobierzycach
Parafia w Bielanach Wrocławskich
Parafia w Wierzbicach
Parafia w Tyńcu Małym

 

Parafia w Domasławiu

 

W jej skład wchodzą miejscowości: Domasław, Księginice, Magnice i Chrzanów. Proboszczem jest ks. Artur Miazga.

Parafia powstała 26 czerwca 2006r., wcześniej świątynia w Domasławiu była kościołem filialnym parafii w Tyńcu Małym.

Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym pochodzą z 1288 r. Początkowo był on świątynią katolicką. W 1529 r. luterańska rada miasta Wrocławia mianowała na stanowisko administratora protestanckiego kaznodzieję Hansa Berlina. Odtąd kościół w Domasławiu był w rękach ewangelików. Zmieniło się to ponownie, gdy nasilająca się akcja rekatolizacji Śląska prowadzona przez Habsburgów, zrodziła reakcję protestantów. Na mocy konwencji z Altranstädt, przyjętej 1 września 1707 r., oddano protestantom 121 świątyń, w tym kościół parafialny w Domasławiu. Dopiero po II wojnie powrócił on w ręce katolików.

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Domasławiu

Proboszcz: ks. Artur Miazga

Kościół filialny: Magnice

Domasław, ul. Wrocławska 34b, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 725-52-13  

 

Parafia w Tyńcu nad Ślęzą

 

Parafia w Tyńcu nad Ślęzą swoim zasięgiem obejmuje: Biskupice, Budziszów, Jaszowice, Popowice, Pustków Wilczkowski, Rochowice, Rolantowice i Suchowice. Proboszczem jest ks. Andrzej Guźniczak.  

Parafia może poszczycić się niezwykle cennym zabytkiem - kościołem w Tyńcu nad Ślęzą. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą aż z 1189 r., kiedy to stanowił własność zakonu Joannitów. Od 1810 r., po odejściu Joannitów, stał się kościołem parafialnym, a Tyniec nad Ślęzą - parafią diecezjalną.  

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła

Proboszcz: ks. Andrzej Guźniczak

Kościół filialny: Pustków Wilczkowski

Tyniec nad Ślęzą, ul. Szkolna 8, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 390 83 54  

 

Parafia w Kobierzycach

 

W skład parafii Kobierzyce wchodzą miejscowości: Kuklice, Królikowice i Nowiny. Proboszczem jest ks. Andrzej Jacak.  

Początkowo msze święte w Kobierzycach były odprawiane w XIX-wiecznej kaplicy, którą w 1958 r. rozbudowano i przystosowano do tego celu. W 1982 r. rozpoczęła się budowa nowej świątyni, w której pierwszą mszę św. odprawiono cztery lata później. W 1995 r. kościół został konsekrowany przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. W uroczystości tej wziął udział ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, który z tej okazji ufundował monstrancję.  

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Matki Boskiej

Proboszcz: ks. Andrzej Jacak

Kobierzyce, ul. Polna 1 a, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 311 14 79  

 

Parafia w Bielanach Wrocławskich

 

Do parafii należy Ślęza. Proboszczem jest ks. Mirosław Dziegiński.  

Kościół w Bielanach miał burzliwą historię. Pierwsza wzmianka o nim pojawia się już w XIV wieku w liście cesarza Karola IV. W XVII wieku kościół powiększono - od strony północnej dobudowano kapliczkę i zakrystię, a od południowej - kruchtę. Hrabia Augustinus Cromaier w 1567 roku ufundował trzy dzwony, niestety zachował się tylko jeden z nich.

Podczas najazdu szwedzkiego w 1632 roku katolicy w okolicach Wrocławia byli prześladowani - kościół bielański został im odebrany i przekazany luteranom. Odzyskali go w 1654 roku. W kościele znajdują się organy pochodzące z 1819 roku.  

Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Apostoła

Proboszcz: ks. Mirosław Dziegiński

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 30 a, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 311 27 82  

 

Parafia w Wierzbicach

 

Do parafii należą miejscowości: Cieszyce, Pustków Żurawski, Solna. Proboszczem jest ks. Leszek Bajorski.  

Gotycki kościół parafialny w Wierzbicach pochodzi z połowy XV wieku i z początku wieku XVI. Znajduje się pośrodku wsi, z każdej strony otoczony murami. W jego wnętrzu, na ołtarzu, znajduje się manierystyczny tryptyk ze sceną Ostatniej Wieczerzy. Ciekawostką są płyty nagrobne oraz epitafia wmurowane w ściany prezbiterium i nawy. Na pobliskim cmentarzu znajduje się XVIII-wieczny sarkofag barona Hildebrada von Hund, a w murze galeria płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku.  

Parafia Rzymskokatolicka Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej

Proboszcz: ks. Leszek Bajorski

Kościół filialny: Pustków Żurawski

Wierzbice, pl. Bożego Ciała 1, 45 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 390 80 33  

 

Parafia w Tyńcu Małym

 

W skład parafii wchodzą: Biskupice Podgórne, Małuszów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe. Proboszczem jest ks. Ireneusz Alczyk.  

Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym został wzniesiony na początku XVI w. Powiększono go w 1593 r., a odrestaurowano w 1752 r. Kościół jest jednonawowy z wieżą przy północnej ścianie prostokątnego prezbiterium, nakryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu można zobaczyć przyścienne sakramentarium z 1516 r., dwie rzeźby z ok. 1500 r., barokowy ołtarz i ambonę z 2. poł. XVIII w. W zakrystii warte polecenia są dwa kielichy z 1695 i z XVIII w.  

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Proboszcz: ks. Ireneusz Alczyk

Tyniec Mały, ul. Kościelna 5, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 311 80 76
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR